Om företaget

Företaget är registrerat år 2000 som enskild firma, huvudnäringen är skogsförvaltning

Ägaren är Christer Ryberg orgnr. 700120-xxxx

Namnet Ryberg5 är en ihopslagning av efternamnet plus antalet familjemedlemmar

Företaget har utvecklat sig genom åren med bland annat sågverk och entrepenadverksamhet med enskilda avlopp som specialitet

Har även en anställning inom verkstad sedan 25 år tillbaka

Så nu väntar nya utmaningar med E-handelsförsäljning

Uppdaterad 20160827. Lite uppföljning på E-handlen, under de 2 år som E-handlen varit igång har mer än 1000 privatpersoner och företag handlat på Ryberg5

Uppdaterad 20200623. E-handeln utvecklas hela tiden.

Fler produkter har under de senaste åren tillkommit

En udda produkt som vi säljer mycket av är rostfria mjölkkannor

Olika sorters odlingsväv har också blivit en stor produkt, dessa köps in från en stor grossist som annars endast säljer till professionella odlare

Strålkastarna på 220 volt köps nu endast från en tillverkare och på detta sätt har vi fått mycket bättre koll på kvalitén

Av de större företagen som handlat kan nämnas Scania och Koenigsegg

Powered by Talex e-handelssystem